Κυριακή, 5 Αυγούστου 1984

ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΟΡΓΑΝΑ Ποιήματα Χαζογραφήματα


Αυτοέκδοση το 1984 (με ψευδώνυμο) στις Εκδόσεις της Μη Άμεσης Επανάστασης (ΕΜΑΕ) του Λεωνίδα Χρηστάκη

Άνοιγμα και κατέβασμα εδώ:


Δεν υπάρχουν σχόλια: